','autoUpdate':true};
Lindgrove
EN

Detekce
drog a alkoholu

Testy

Na drogy

Testy

Na alkohol

Odborné poradenství

A legislativa

Detekce alkoholu a drog na pracovišti je důležitou součástí opatření v oblasti bezpečnosti práce.

Zaměstnavateli je legislativně uložena povinnost zajistit dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky.

Jsme specialisté na řešení rizik spojených s alkoholem a drogami na pracovišti. Problematiku drog řešíme i se školami a státními organizacemi.

Testery na drogy dodáváme také neziskovým organizacím, sportovním lékařům a sportovcům - drogy jsou zakázanými látkami i z hlediska dopingu.

Přečtěte si
Více zajímavostí
 adresa Lindgrove, s.r.o.
Horova 825/19
500 02 Hradec Králové
 email +420 724 309 398