Národní protidrogový koordinátor ČR řeší problém lékové závislosti

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil upozorňuje na problém závislosti na lécích. Jedná se zejména o zneužívání léků bez lékařského doporučení. Protidrogový koordinátor uvádí, že lidí závislých na lécích je v ČR stejně jako alkoholiků. Chybí při tom záchytná síť, která by měla podobu dostatečného počtu ambulancí lékařů specialistů, které se zabývají léčbou závislostí.

Podle psychiatra Martina Konečného nadužívá hypnotika nebo sedativa kolem 900 000 lidí v Česku. Na tomto typu léku se snadno vytváří závislost, přitom tato závislost zhoršuje kvalitu života a může vést v krajních případech k sebevraždě. Zajímavé je, že ženy užívají léky na uklidnění 3x častěji než muži. Odvykání je pro uživatele vysokých dávek léků prakticky nemožné bez lékařské podpory.

Viktor Mravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti uvádí, že jde o problém skrytý pod povrchem, kdy existuje poměrně velká část populace, která je závislá a není v kontaktu s lékaři. Skutečný rozsah problému je proto neznámý.

Tento stav z hlediska BOZP znamená, že pro naplnění povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce (zajistit bezpečné pracovní prostředí) je zapotřebí provádět i testování na zneužívání léků zaměstnanci. Tento typ léku může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinovanost pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách, práce v nebezpečném prostředí).

Testování na lékovou závislost lze provádět stěrovým slinným testerem Rapid WIPE S, který detekuje 6 skupin návykových látek, mezi nimi i benzodiazepiny.

Publikováno v Blog