Amfetamin

Amfetamin patří mezi návykové látky stimulující centrální nervový systém. Potlačuje únavu, chuť k jídlu, potřebu spánku, vyvolává hyperaktivitu. Často je zneužíván jako rekreační droga, například pod uličním názvem Speed.
 
Výraz amfetamin zároveň označuje třídu sloučenin odvozených od základní chemické struktury. Amfetamin může vyvolat úzkost nebo nervozitu, euforii, pocit tvořivého myšlení, pocit zvýšené energie a blaženosti, pocit zvýšené pozornosti, nadřazenosti, emoční labilitu, hovornost, agresivitu, paranoiu a někdy i amfetaminovou psychózu, zvlášť při dlouhodobém zneužívání a po vysokých dávkách. Ve srovnání s metamfetaminem (pervitinem) trvají tělesné i psychické účinky amfetaminu podstatně kratší dobu (4 až 8 hodin).
 
Abstinence po dlouhodobém zneužívání amfetaminu může způsobit úzkost, depresi, neklid, únavu, nadměrnou spavost, zvýšenou chuť k jídlu, psychózu a někdy i myšlenky na sebevraždu.
 
Mnozí uživatelé se snaží abstinenční příznaky oddálit pomocí další dávky, čímž se dostávají do velmi nebezpečného cyklu, kdy až několik dní nespí a poté pro uklidnění užívají např. alkohol, benzodiazepiny, barbituráty nebo i opiáty. Spánková deprivace má podobné projevy jako opilost po užití alkoholu.
Publikováno v Blog