LSD a halucinogenní houby

LSD je silný halucinogen. Halucinace se obvykle objevují po dobu 8 – 14 hodin. Zpravidla deformují existující smyslové vjemy, dochází k odlišnému prociťování emocí a času, časté je prolínání smyslů.
 

Uživatel je zmatený, často se pokouší o létání, je přesvědčen, že létání zvládá. Vytváří psychickou závislost. Zákeřným účinkem je tzv. flashback, kdy se halucinace náhle objeví i bez požití drogy. Příznakem užití jsou rozšířené zornice, zrudnutí v obličeji, zrychlený puls.

Zneužívání halucinogenních hub je v ČR časté. Jedná se zejména o houby z rodu lysohlávek. Nelze odhadnout obsah účinné látky. Projevem intoxikace mohou být příjemné prožitky a ostřejší vnímání, při větších dávkách se může dostavit i toxická psychóza. Příznaky jsou euforie, nekontrolovaný smích, snížené sebeovládání. Mezi halucinogenní houby řadíme i muchomůrku červenou.

Publikováno v Blog