Marihuana

Nejaktivnější složkou kanabinoidů jako je marihuana a hašiš je tetrahydrocannabinol (zkr. THC). Kanabinoidy jsou užívány pro tlumící účinky na centrální nervový systém, jsou považovány za přírodní halucinogeny. U pravidelného užívání dochází k poruchám schopnosti soustředění a krátkodobé paměti, k poruchám vnímání času a vzdálenosti.   Předávkování a delší užívání kanabinoidů může vést k závislosti, která může zapříčinit vážné…

číst více

Právní normy týkající se návykových látek

Právní normy Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu Zákon…

číst více

Rozpoznání, symptomy a projevy závislosti

Rozpoznání uživatele návykové látky Mnohdy je velmi obtížné rozlišit běžné projevy nepohody, náladovosti a nemoci od projevů užívání návykové látky. Existují ovšem opakující se vzorce chování, které by měly vzbudit pozornost a nasměrovat ji k úvaze o možné závislosti na návykové látce: Problémy ve škole nebo v práci — časté absence, náhlý nezájem o pracovní výsledky,…

číst více

Beseda – Profesionál v bezpečnosti průmyslu

3. února 2017 budeme přednášet na besedě se studenty VŠB TU. Beseda je určena pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Našim cílem je seznámit studenty s problematikou detekce alkoholu a drog na pracovišti. Studenty seznámíme s platnou legislativou, popíšeme best practice a podělíme se o naše zkušenosti z praxe.   Hostujícími…

číst více

Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016

Shrnutí závěrů ze setkání Kulatý stůl na téma: Alkohol, návykové látky a s tím spojené problémové chování zaměstnanců Ostravice, 13.4. 2016     Příspěvky účastníků: V rámci konference:  Kamil Kačer – Lindgrove, s.r.o. – Alkohol, nikotin a návykové látky na pracovišti   V rámci Kulatého stolu  Petra Hádková – AGC EUROPE GLASS –…

číst více