Opiáty

Účinnou látkou většiny přírodních a poloumělých opiátů je morfin a jeho deriváty, které se v těle vesměs metabolizují zpět na morfin. Opiáty vyvolávají euforii, příjemné až slastné pocity v oblasti břicha, utlumení bolestí a opiátovou ospalost, která přináší apatii, fyzické zklidnění, letargii a snížení ostrosti vidění.
 
Užití opiátů je doprovázeno stažením zornic. Nejčastěji zneužívanou látkou této skupiny je heroin. Syntetickým opiátem užívaným především při léčbě závislostí je metadon. Opiáty jsou považovány společně s těkavými látkami za nejnebezpečnější drogy.
 

Snadno se na nich vytváří silná fyzická a psychická závislost. Typický uživatel je malátný, lehce euforický, nezodpovědný, mírně zmatený v čase i prostoru, jeho fungování v zaměstnání je velmi obtížné.

Publikováno v Blog