Aktuální informace o drogové situaci v ČR

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti uveřejnilo na sklonku roku 2019 výroční zprávu za rok 2018. Z ní vybíráme podstatné informace související s drogami na pracovišti. 28,5 % osob ve věku 15+ let v současnosti kouří, 21,1 % kouří denně, což odpovídá téměř 2 mil. denních kuřáků starších 15…

číst více