LSD a halucinogenní houby

LSD je silný halucinogen. Halucinace se obvykle objevují po dobu 8 – 14 hodin. Zpravidla deformují existující smyslové vjemy, dochází k odlišnému prociťování emocí a času, časté je prolínání smyslů.   Uživatel je zmatený, často se pokouší o létání, je přesvědčen, že létání zvládá. Vytváří psychickou závislost. Zákeřným účinkem je tzv. flashback, kdy…

číst více

Benzodiazepiny

Hlavním společným účinkem analgetik (léky přinášející úlevu od bolesti), sedativ (léky přinášející zklidnění), hypnotik (léky přinášející spánek) a anxiolytik (léky odstraňující úzkost) je útlum centrální nervové soustavy.   Po jejich užití dochází k postupující ospalosti, otupělosti, k celkovému útlumu s rozmazanou blábolivou řečí. Může dojít k poruše koordinace pohybů, vyhasínání reflexů a při předávkování až k hlubokému…

číst více

Opiáty

Účinnou látkou většiny přírodních a poloumělých opiátů je morfin a jeho deriváty, které se v těle vesměs metabolizují zpět na morfin. Opiáty vyvolávají euforii, příjemné až slastné pocity v oblasti břicha, utlumení bolestí a opiátovou ospalost, která přináší apatii, fyzické zklidnění, letargii a snížení ostrosti vidění.   Užití opiátů je doprovázeno stažením zornic. Nejčastěji zneužívanou látkou…

číst více

Kokain

Kokain je silný stimulant nervového systému. Spolu s pervitinem vytváří kokain největší psychickou závislost ze všech známých drog.   Stimuluje centra slasti v mozku a způsobuje stavy extrémní euforie. Fyzickými účinky užití kokainu jsou zúžené periferní cévy, rozšířené zornice, zvýšení teploty těla, tepové frekvence a krevního tlaku. Někteří uživatelé kokainu popisují stav neklidu,…

číst více

Extáze

Extáze je stimulant a halucinogen, patří mezi amfetaminy. Jedná se o tzv. taneční drogu – název naznačuje místo typického užití. Při pravidelném užívání může vzniknout psychická závislost. Stimulační účinky mohou vyvolat spánkovou deprivaci s negativními projevy na pozornost a schopnost soustředění.

číst více

Pervitin

Metamfetamin se objevuje jako snadno připravitelná pouliční droga, která stimuluje centrální nervovou soustavu. Metamfetamin velmi účinně potlačuje únavu a potřebu spánku, zrychluje psychomotorické tempo, očekávaným účinkem je rovněž euforie a zvýšená sebedůvěra.   Předávkování metamfetaminem může způsobit neklid, zmatení, úzkost, halucinace, srdeční arytmii, zvýšený krevní tlak, kolaps oběhového systému, křeče a kóma. Podání…

číst více

Amfetamin

Amfetamin patří mezi návykové látky stimulující centrální nervový systém. Potlačuje únavu, chuť k jídlu, potřebu spánku, vyvolává hyperaktivitu. Často je zneužíván jako rekreační droga, například pod uličním názvem Speed.   Výraz amfetamin zároveň označuje třídu sloučenin odvozených od základní chemické struktury. Amfetamin může vyvolat úzkost nebo nervozitu, euforii, pocit tvořivého myšlení,…

číst více

Národní protidrogový koordinátor ČR řeší problém lékové závislosti

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil upozorňuje na problém závislosti na lécích. Jedná se zejména o zneužívání léků bez lékařského doporučení. Protidrogový koordinátor uvádí, že lidí závislých na lécích je v ČR stejně jako alkoholiků. Chybí při tom záchytná síť, která by měla podobu dostatečného počtu ambulancí lékařů specialistů, které se zabývají…

číst více

Marihuana

Nejaktivnější složkou kanabinoidů jako je marihuana a hašiš je tetrahydrocannabinol (zkr. THC). Kanabinoidy jsou užívány pro tlumící účinky na centrální nervový systém, jsou považovány za přírodní halucinogeny. U pravidelného užívání dochází k poruchám schopnosti soustředění a krátkodobé paměti, k poruchám vnímání času a vzdálenosti.   Předávkování a delší užívání kanabinoidů může vést k závislosti, která může zapříčinit vážné…

číst více

Rozpoznání, symptomy a projevy závislosti

Rozpoznání uživatele návykové látky Mnohdy je velmi obtížné rozlišit běžné projevy nepohody, náladovosti a nemoci od projevů užívání návykové látky. Existují ovšem opakující se vzorce chování, které by měly vzbudit pozornost a nasměrovat ji k úvaze o možné závislosti na návykové látce: Problémy ve škole nebo v práci — časté absence, náhlý nezájem o pracovní výsledky,…

číst více