Aktuální informace o drogové situaci v ČR

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti uveřejnilo na sklonku roku 2019 výroční zprávu za rok 2018. Z ní vybíráme podstatné informace související s drogami na pracovišti.

28,5 % osob ve věku 15+ let v současnosti kouří, 21,1 % kouří denně, což odpovídá téměř 2 mil. denních kuřáků starších 15 let.

7,8 % osob ve věku 15+ let, tj. přibližně 700 tis.osob, denně nebo téměř denně pije alkohol, 13,7 % epizodicky pije nadměrné dávky alkoholu (60 g alkoholu a více).

14,0–18,1 % osob pije rizikově, rizikové užívání alkoholu je dlouhodobě 2–3krát vyšší u mužů než u žen.

8,0–10,2 % osob ve věku 15–64 let užilo v posledních 12 měsících konopné látky, celkem 2,7 % populace spadá do kategorie vysokého rizika vzniku problémů spojených s jejich užíváním, což odpovídá přibližně 125 tis. osob.

7,9 % populace starší 15 let užilo v posledních 12 měsících konopí pro účely samoléčby, což odpovídá cca 707 tis. osob; čistě z důvodů samoléčby (tj. po vyloučení rekreačního užívání) užilo konopí 3,9 % populace, tedy odhadem 350 tis. osob.

885 tis. osob v ČR zneužívá sedativa a hypnotika.

12,9 % 16letých a 15,0 % 18letých studentů denně kouří cigarety a 11,9 %, resp. 20,2 %, pravidelně konzumuje nadměrné dávky alkoholu.

32,0 % 16letých má zkušenost s užitím konopných látek, 23,9 % užilo konopné látky v posledních 12 měsí-cích, v 18 letech má zkušenost s užitím konopných látek 53,5 % a 40,8 % je užilo v posledním roce.

14,1 tis. trestných činů (z celkového počtu 92,8 tis. objasněných trestných činů), tj. 15 %, bylo spácháno pod vlivem návykových látek (z toho 82 % pod vlivem alkoholu a 18 % pod vlivem nealkoholových drog.