Benzodiazepiny

Hlavním společným účinkem analgetik (léky přinášející úlevu od bolesti), sedativ (léky přinášející zklidnění), hypnotik (léky přinášející spánek) a anxiolytik (léky odstraňující úzkost) je útlum centrální nervové soustavy.
 
Po jejich užití dochází k postupující ospalosti, otupělosti, k celkovému útlumu s rozmazanou blábolivou řečí. Může dojít k poruše koordinace pohybů, vyhasínání reflexů a při předávkování až k hlubokému bezvědomí – kómatu.
 
Detoxifikace je často dlouhodobou záležitostí, i zvládnutí její akutní počáteční fáze většinou vyžaduje několikanásobně delší pobyt na detoxifikačním oddělení než je tomu při detoxifikaci u závislostí na jiných drogách. Chronické užívání vede k psychické a somatické závislosti na dané návykové látce a to i u uživatelů, kteří ji dostávají jako lék na lékařský předpis. Pokud má uživatel obvyklou dávku své drogy, svého léku, nemusí se to nijak výrazněji projevit, pokud nepřekročí svoji toleranci.
Publikováno v Blog