Pervitin

Metamfetamin se objevuje jako snadno připravitelná pouliční droga, která stimuluje centrální nervovou soustavu. Metamfetamin velmi účinně potlačuje únavu a potřebu spánku, zrychluje psychomotorické tempo, očekávaným účinkem je rovněž euforie a zvýšená sebedůvěra.
 
Předávkování metamfetaminem může způsobit neklid, zmatení, úzkost, halucinace, srdeční arytmii, zvýšený krevní tlak, kolaps oběhového systému, křeče a kóma. Podání nitrožilně i požitím může vést ke smrtelným otravám.
 

U dlouhodobých uživatelů se může vyvinout paranoidní psychóza. Metamfetamin je považován za nebezpečnější drogu než amfetamin. Pervitin vyvolává spánkovou deprivaci a její negativní projevy.

Publikováno v Blog