WORKSHOP: ‚Dobrá prax – výstavba‘

Spoločná vízia SK, která pořádá zmiňovaný workshop, nás požádala o přednášku na téma užití drogových testerů v rámci BOZP.

Podrobný program a pozvánka viz. níže.

Spoločná výzva – pozvánka a program – Dobrá prax výstavba

 

Publikováno v Blog