Konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016

Shrnutí závěrů ze setkání Kulatý stůl na téma:
Alkohol, návykové látky a s tím spojené problémové chování zaměstnanců
Ostravice, 13.4. 2016

 

 

Příspěvky účastníků:

V rámci konference:

 •  Kamil Kačer – Lindgrove, s.r.o. – Alkohol, nikotin a návykové látky na pracovišti

 

V rámci Kulatého stolu

 •  Petra Hádková – AGC EUROPE GLASS – Alkohol a návykové látky na pracovišti
 •  Josef Petr – Hexion a.s. – Riziko užívání nepovolených látek
 •  Alena Komolá – Milacron – Zneužívání alkoholu a návykových látek ve společnostech Milacron
 •  Petr Kaňka – Kashioka Solution – Řešíme sociopatologii

 

 

ZÁKLADNÍ ZÁVĚRY

Problematika zneužívání návykových látek

Nejvíce zastoupené zneužívané návykové látky:

 •  Marihuana
 •  Pervitin

 

Statistiky a důležité informace týkající se zneužívání návykových látek je možné najít na

http://www.drogy-info.cz

další informace týkající se návykových látek na pracovišti jsou k dispozici na

http://www.lindgrove.com

 

Na co si dát pozor?

 •  Při odběrech je nutné dodržet zákonná opatření – Zákoník práce nebo se řídit podle zákona 379/2005 Sb., – provádění orientačního testu má různý režim podle toho, podle jaké zákonné normy se provádí – v případě Zákoníku práce je nutná výzva oprávněným vedoucím zaměstnancem. Při testování – odběru slin či stěru slin z ústní dutiny je zapotřebí postupovat podle návodu výrobce a obvykle 10 – 15 minut vyčkat, aby vzorek nebyl ovlivněn kouřením, žvýkačkami, silně aromatickým potravinami.
 •  Je třeba pamatovat na možnost křížového působení některých látek a možnost falešné pozitivity výsledku.
 •  Pervitin – uživatelé mohou trpět stihomamem a být agresivní.
 •  Zaměstnance nelze k provedení orientačního ani lékařského vyšetření nutit – právní fikce pozitivního výsledku při odmítnutí testu.

 

Možnosti pro prevenci

 •  Dělat testy u vstupních prohlídek.
 •  Lidé, kteří byli propuštěni z důvodu pozitivního nálezu – dát na blacklist u elektronického vstupu – pozor na zpracování osobních údajů – vytváření databáze!
 •  Snažit se odhadnout již při přijímacím pohovoru.
 •  Pracovat a kontrolovat průběžně.

 

Neosvědčila se spolupráce s policejními psy – kontroly obsahu skříněk. Psi jsou schopni odhalit i velmi malé množství, které ale může přetrvávat z minulosti a není pak průkazné. Policejní kontrola pomocí psů má však efekt při snaze o zamezení distribuce návykových látek na pracovišti – odhalení dealerů.

 

Problematika lidí inhalujících toluen apod.

 •  Poměrně složité dokazování – pravděpodobně plynová chromatografie z krve, ale musí být velmi rychle po podání.
 •  Prevence – zabezpečit, pokud možno již před přijetím.
 •  Při podezření – domluva s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a poslat na vyšetření.
 •  Odběry by měl provádět smluvní lékař a posílá se na toxikologii, je nutné dodržet metodologický pokyn, jak zacházet s krevními vzorky.

 

Problematika alkoholu

 •  V případě, že zaměstnanec (člověk) sám nechce skončit s pitím (případně si nechce připustit problém), je jen velmi mizivá šance na změnu.

 

Problematika vyhrožování sebevraždou

 •  Je nutné volat záchranku.

 

Kouření

 •  Dotaz: existují testy, které by prokázaly, že zaměstnanec právě kouřil? Problém kouření mimo určená místa v pracovní době (např. WC). Jak prokázat?
 •  Kouření – při odvykání je důležité brát v úvahu sociální faktor kouření a osobní motivaci. Osvědčuje se, pokud někdo z přirozených vůdců podpoří a sám jde příkladem.
 •  Oznámení o konci kuřáren.
 •  Čip na vstup do kuřárny.
 •  Farmakologická podpora.

 

Kouření na pracovišti – změna chování

 •  Je nutné důsledně dodržovat principy pro změnu chování. Důsledně postihovat překračování předpisů a ocenit dobrý příklad a správné chování.
Publikováno v Blog